Thiết bị sản xuất

Tài khoản thiết bị

Number:JLâ € ”7.1.3â €” 01

Số sê-ri

Tên

Tên tiếng Anh

Con số

Đơn vị

Nhà sản xuất

Phòng ban

1

160TåŽ ‹åŠ› 机

Máy ép 160T

1

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

2

300T åŽ ‹åŠ› 机

Máy ép 300T

3

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

3

400T åŽ ‹åŠ› 机

Máy ép 400T

1

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

4

600T åŽ ‹åŠ› 机

Máy ép 600T

1

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

5

100T å † ²åºŠ

Máy ép 100T

6

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

6

60Tå † ²åºŠ

Máy ép 60T

5

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

7

120å ƒç “¦ç” µç ‚‰

Lò điện 120 kw

2

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

8

160å ƒç “¦ç” µç ‚‰

Lò điện 160 kw

2

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

9

200å ƒç “¦ç” µç ‚‰

Lò điện 200kw

2

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

10

æ¶²åŽ ‹æœº

thủy áp

1

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

11

å¹³å ¢ © 机

Máy xuyên phẳng

1

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

12

æ ‹‰ 力 è¯ • 验机

Máy kiểm tra độ bền kéo

1

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

13

å– · ç ‚æœº

Máy phun cát

2

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

14

车床

Máy tiện

3

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

15

æ¿ € å… ‰ åˆ ‡ å ‰ ²æœº

Máy cắt laser

1

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

16

折弯机

Máy uốn

1

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

17

å¯¹ç „Šæœº

Máy hàn mông

2

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

18

ä¸ ‹æ– ™ 机

Máy làm trắng

2

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

19

é ’» å ”æœº

Máykhoan

10

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨

20

æ ”» ä¸ æœº

Máy đánh chữ

10

 

ç ”Ÿäº§éƒ¨